Szukaj
A A A

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.21th.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez 21th na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zamowienie moze zostac anulowane o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

GWARANCJE I REKLAMACJE

10. Towary oferowane w sklepie internetowym 21th są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
11. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z 21th lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
12. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).Test modulu