Szukaj
A A A

Serwis laptopow Fujitsu-Siemens

Warunki realizacji napraw gwarancyjnych komputerów przenośnych Fujitsu Technology Solutions serii LifeBook

Realizowane są tylko i wyłącznie naprawy laptopów wyposażonych w
podbitą gwarancję i dowód zakupu (paragon,faktura), w przypadku braku jednego z dowodów zakupu gwarancja nie będzie realizowana.
Fujitsu Technology Solutions zobowiązuje się do naprawy komputerów przenośnych LifeBook E8420, S6420, S6520, S7220, P8010, P8020, T1010, T5010 oraz ich następców (wprowadzonych na polski rynek za pośrednictwem oficjalnej sieci dystrybucji i sprzedaży oraz sprzedanych do Klienta końcowego po 10 maja 2009) w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia awarii, (jeżeli zgłoszenie to nastąpi do godziny 15:00; zgłoszenia po godzinie 15:00 traktowane są jako otrzymane następnego dnia roboczego).

Zobowiązanie naprawy w miejscu użytkowania w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia jest ważne po łącznym spełnieniu następujących warunków:

• Każda awaria musi być zgłoszona do Fujitsu Technology Solutions za pośrednictwem infolinii (tel. 0801 300 100) lub pocztą elektroniczną na adres calldesk.pl@siemens.com
• Urządzenie musi mieć usunięte wszelkie zabezpieczenia dostępowe (np. hasła, zabezpieczenia kartami mikroprocesorowymi, czytnikami linii papilarnych, panelem bezpieczeństwa, itp.)
• Usterka musi być zakwalifikowana przez przedstawiciela Fujitsu Technology Solutions jako podlegająca naprawie gwarancyjnej
• Konfiguracja komputera musi być zgodna z konfiguracją fabryczną

Fujitsu Technology Solutions nie będzie zobowiązane do naprawy urządzenia w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia, jeżeli:
• Stwierdzono nieautoryzowaną ingerencję serwisową
• Charakter usterki wymaga dłuższego czasu na diagnostykę/testy, przy czym przedłużenie naprawy musi być za pisemną zgodą Klienta
• Przedstawiciel Fujitsu Technology Solutions nie potwierdza zgłoszonej usterki
• Awaria jest spowodowana przez komponenty lub akcesoria produkcji firm trzecich (pochodzące spoza oferty Fujitsu Technology Solutions)
• Usunięcie usterki było niemożliwe z uwagi na siłę wyższą (kataklizm, wojna, strajk, itp.)

Zastosowanie mają również ograniczenia gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej. Jeżeli charakter uszkodzenia wymaga naprawy w punkcie serwisowym Klientowi wypożyczone zostanie urządzenie zastępcze. Będzie to równoznaczne z dotrzymaniem zobowiązania naprawy w określonym powyżej terminie. Naprawione urządzenie będzie zwrócone Klientowi w możliwie najkrótszym czasie. Jeżeli z winy gwaranta naprawa urządzenia – po spełnieniu wszystkich powyższych warunków – nie nastąpi w określonym powyżej terminie Fujitsu Technology Solutions zobowiązuje się do przedłużenia gwarancji na naprawiane urządzenie o 6 miesięcy.
Dla jednego urządzenia maksymalne możliwe przedłużenie gwarancji wynosi 12 miesięcy (w przypadku dwukrotnego niedopełnienia zobowiązania).
Rekompensata w postaci przedłużenia gwarancji czyni zadość wszelkim roszczeniom Klienta w związku z przekroczeniem gwarantowanego terminu naprawy.


W sprawie napraw gwarancyjnych kontakt:
Fujitsu-Siemens Computers Centrala
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
tel.: 022-863-27-77Test modulu