Odstąpienie od umowy

Zwroty:

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Kupującemu w ramach zwrotu konsumenckiego* przysługuje prawo do zwrotu nieużywanego towaru zakupionego na naszej stronie w terminie 14 dni. Zwrot obejmuje:
1. Nieużywany towar, włacznie z opakowaniem oraz gratisami.
2. Formularza odstąpienia od umowy /do pobrania /formularz/
3. Dokumenty zakupu lub jego kserokopii.


*Uwaga! Zwrot konsumencki obejmuje wyłącznie konsumentów (osoby prywatne) i nie dotyczy przedsiębiorców (firm). Wszystkie zamówienia związane z prowadzoną działalnością, nie są objęte prawem do zwrotu konsumenckiego. Koszty zwrotu towaru pokrywa kupujący.

Reklamacje:

Reklamacje i zwroty reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141, poz. 1176) z późniejszymi zmianami. Pozostałe kwestie reguluje Kodeks Cywilny.Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. /formularz/